bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.07.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana harmonogramu dyżurów

Punkt konsultacyjny

 

Przy Urzędzie Gminy Tarnów czynny jest Punkt Konsultacyjny Profilaktyki Uzależnień. Korzystać z pomocy mogą osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków i nikotyny, a także rodziny tych osób.


Udzielone porady, konsultacje , terapie prowadzone przez psychologa, specjalistę terapii uzależnień.


Udzielana jest też pomoc psychologiczna, w przypadkach przemocy domowej, w problemach wychowawczych, rodzinnych i małżeńskich a także w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Szkoły w Gminie Tarnów mogą skorzystać ze szkoleń i zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów, rodziców (spotkania rodzicielskie) nauczycieli ( rady pedagogiczne).

Korzystanie z Punktu Konsultacyjnego jest bezpłatne.

Punkt mieści się w Urzędzie Gminy Tarnów obok STRAŻY GMINNEJ, ul. Krakowska 19
tel. 14 688 01 53.

W punkcie dyżury pełnią następujący specjaliści: psycholog, pracownicy socjalni oraz terapeuta.


Harmonogram dyżurów:
- Psycholog - Pan mgr Kazimierz Braun, w każdy wtorek miesiąca wgodz. 13:00-15:00

- Terapeuta - Pan Stanisław Klimek w godz. 15:00 - 17:00

- Pracownik socjalny:  w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 - 15:30,  po godzinach pracy: w każdy wtorek od 15:30 - 17:30


Pamiętaj! Przemoc nie skończy się sama.

Nasi specjaliści życzliwie z Tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i możliwe dla Ciebie rozwiązanie. Zgłoś się lub zadzwoń!Opublikował: GOPS Tarnów
Publikacja dnia: 07.07.2011
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia: 23.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 448