bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja (msopala)

Punkt konsultacyjny

 

Przy Urzędzie Gminy Tarnów czynny jest Punkt Konsultacyjny Profilaktyki Uzależnień. Korzystać z pomocy mogą osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków i nikotyny, a także rodziny tych osób.


Udzielone porady, konsultacje , terapie prowadzone przez psychologa, specjalistę terapii uzależnień.


Udzielana jest też pomoc psychologiczna, w przypadkach przemocy domowej, w problemach wychowawczych, rodzinnych i małżeńskich a także w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Szkoły w Gminie Tarnów mogą skorzystać ze szkoleń i zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów, rodziców (spotkania rodzicielskie) nauczycieli ( rady pedagogiczne).

Korzystanie z Punktu Konsultacyjnego jest bezpłatne.

Punkt mieści się w Urzędzie Gminy Tarnów obok STRAŻY GMINNEJ, ul. Krakowska 19 tel. 14 688 01 53.

W punkcie dyżury pełnią następujący specjaliści: psycholog, pracownicy socjalni oraz terapeuta.

Harmonogram dyżurów
Dzień Godzina Osoba dyżurująca
I poniedziałek mieś. 15.30-17.30 Policjant – Komisariat Policji Tarnów Centrum
II wtorek miesiąca 10.00-12.00 Policjant – Komisariat Policji Tarnów Centrum
III wtorek mieś 9.00-11.00 Policjant – Komisariat Policji Tarnów Zach.
IV wtorek mieś 15.30-17.30 Policjant – Komisariat Policji Tarnów Zach.
wtorek 11.00-15.00 Psycholog
wtorek 15.00-17.00

Grupa AA

instruktor terapii uzależnień

wtorek 15:30-17.30 Pracownik socjalny
czwartek 10.00-12.00 Psycholog
piatek 8.00-12.00 PrawnikPamiętaj! Przemoc nie skończy się sama.

Nasi specjaliści życzliwie z Tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i możliwe dla Ciebie rozwiązanie. Zgłoś się lub zadzwoń!Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 22.02.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia: 23.03.2011
Dokument oglądany razy: 3 558