bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Punkt konsultacyjny

 

Przy Urzędzie Gminy Tarnów czynny jest Punkt Konsultacyjny Profilaktyki Uzależnień. Korzystać z pomocy mogą osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków i nikotyny, a także rodziny tych osób.


Udzielone porady, konsultacje , terapie prowadzone przez psychologa, specjalistę terapii uzależnień.


Udzielana jest też pomoc psychologiczna, w przypadkach przemocy domowej, w problemach wychowawczych, rodzinnych i małżeńskich a także w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Szkoły w Gminie Tarnów mogą skorzystać ze szkoleń i zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów, rodziców (spotkania rodzicielskie) nauczycieli ( rady pedagogiczne).

Korzystanie z Punktu Konsultacyjnego jest bezpłatne.

Punkt mieści się w Urzędzie Gminy Tarnów obok STRAŻY GMINNEJ, ul. Krakowska 19 tel. 14 688 01 53.

W punkcie dyżury pełnią następujący specjaliści: psycholog, pracownicy socjalni oraz terapeuta.

Harmonogram dyżurów
Dzień Godzina Osoba dyżurująca
wtorek 15.30-17.30 Policjant – Komisariat Policji Tarnów Zach.
wtorek 15.00-17.00

Grupa AA

instruktor terapii uzależnień

środa 15:30-17.30 Pracownik socjalny - mediator rodzinny
czwartek 9.00-13.00 Psycholog

środa

15.00-18.00 Prawnik


Pamiętaj! Przemoc nie skończy się sama.

Nasi specjaliści życzliwie z Tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i możliwe dla Ciebie rozwiązanie. Zgłoś się lub zadzwoń!Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 05.05.2015
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia: 23.03.2011
Dokument oglądany razy: 7 690